ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK / END USER LICENSE AGREEMENT

Szerződő Felek / Parties

Jelen általános szerződési feltételek a Török Tünde egyéni vállalkozó által üzemeltetett, a www.mymuseumartgallery.com webcímen elérhető webáruházban kötött adásvételek általános szerződési feltételeit szabályozzák. Jelen általános szerződési feltételek bármikor megtekinthetők a www.mymuseumartgallery.com internetes oldalon. Szerződő felek Török Tünde, egyéni vállalkozó, mint eladó (a továbbiakban: Eladó vagy MyMuseum Gallery) és a megrendelő személy, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló). Vásárló lehet bárki, aki a jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar. / The present agreement regulates the sales and takeovers through the webwhop of www.mymuseumartgallery.com operated by Tünde Török EV. The present agreement is available via the website for the public. The contracting Parties are Tünde Török EV, as Seller (thereafter the Seller or MyMuseum Gallery) and the person who takes an order, as the Buyer (thereafter the Buyer or User). Upon accepting the present agreement and recognising it as obliging to them anyone may be a Buyer. The primary language of the agreement is Hungarian. The present agreement regulates the sales and takeovers through the webwhop of www.mymuseumartgallery.com operated by Tünde Török EV. The present agreement is available via the website for the public. The contracting Parties are Tünde Török EV, as Seller (thereafter the Seller or MyMuseum Gallery) and the person who takes an order, as the Buyer (thereafter the Buyer or User). Upon accepting the present agreement and recognising it as obliging to them anyone may be a Buyer. The primary language of the agreement is Hungarian.

Cégnév : Török Tünde egyéni vállalkozó

Székhely : Károly krt. 3/a, Budapest, 1075

Adószám : 67397233-1-42

Weboldal : http://mymuseumartgallery.com

Telefon : 06205676045

E-mail: info@mymuseumartgallery.com

Ügyfélszolgálat címe : info@mymuseumartgallery.com

Megrendelés menete

Az ‘Artworks’ menüpontra kattintás után a felhasználó rákattint a ‘Shop now’ gombra, majd a a ‘MyAccount’ menüpontban regisztrációját követően bejelentkezik a fiókjába az email fiókjába küldött sign-in linken keresztül. A műalkotások közötti válogatásnál, a művek képei melletti ‘Add to Bag’ gombra kattintva a műalkotás bekerül a kosárba.

A felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Shopping bag” ikonra kattintva. Amennyiben a válogatás befejeződött, a vásárlás véglegesítéséhez először a ‘Checkout’ gombra szükséges kattintva a „Shopping bag” menüponton belül, majd a felhasználó nevének megadásával megjelenik az átvételi helyszín (MyMuseum Gallery, Budapest, A Három Holló középső szintjén / on the middle floor of Három Holló, 1052 Piarista köz 1. - bejárat a Szabad sajtó út felől / entrance from Szabad sajtó út) és a személyes átvétel feltételei. A MyMuseum Gallery 24 órán belül felveszi a kapcsolatot a vásárlóval, hogy egyeztessék emailben a kiválasztott műtárgy adatait és véglegesítsék a személyes átvétel vagy esetlegesen a kiszállítás részleteit. A ‘Continue’ majd a ‘Pay in Cash’ felirat alatt a ‘Place Order’ gombra kattintva a rendelés befejeződik.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, a rendelési összesítő alján megjelent ‘Continue Shopping’ gombra kattintva visszajut a műalkozásokhoz.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy Felhasználó elálljon a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz kivéve a szállítás költségét, amit emailben egyeztet a ‘Felhasználó’ és a ‘MyMuseum Gallery’. A számlát és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Szállítás esetén a felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A rendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása 48 órán belül történik.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a Vásárlónak a „Place Order” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás

A MyMuseum Gallery minden megrendelésről e-mailes visszajelzést küld a Vásárló email címére. A megrendelés beérkezését követően a Vásárló egy automatikusan generált e-mailt kap a megrendelés tényének visszaigazolásáról, majd a MyMuseum Gallery egy további emailben tájékoztatja a Vásárlót a várható szállítási/átvételi időpontról. A megrendelés állapotával, módosításával kapcsolatos telefonos egyeztetés szükségessége esetén kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.

Fizetési Feltételek

Áruházunkban lehetőség van a megrendelés ellenértékének a banki átutalással történő fizetésre, valamint üzletben történő személyes átvétel esetén a vételár készpénzben történő kiegyenlítésére.

Szállítás

A Vásárló kétféle szállítási mód közül választhat.

Személyes átvétel esetén a megrendelés visszaigazolását követő emailben tájékoztatjuk a megrendelés átvételének várható időpontjáról. A regisztrációval rendelkező Vásárlónak lehetősége van a megrendelés állapotát nyomon követni személyes profiljában is. A megrendelés átvételének ideje legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 7-9 munkanap.

Futárszolgálattal történő szállítási mód választása esetén az alábbiak szerint járunk el:

A MyMuseum Gallery a megrendelést GLS futárszolgálattal juttatja el a Vásárló által emailen keresztül megadott szállítási címre az Európai Unión belül. A megrendelt termékek kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik. A termék szállítási ideje a fizetéstől számított 14-21 munkanap, a megrendelés várható szállítási idejét a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A Vásárlónak a szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon. A megrendelés kézbesítését a futárszolgálat hétköznapokon normál munkaidőben végzi. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, abban az esetben másodszori kézbesítésre kerül sor. Ha a másodszori kézbesítés is sikertelen, akkor a futárszolgálat felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval cím és időpont egyeztetés végett. A futárszolgálat maximum öt napig tárolja a csomagot, és ha a harmadik kísérlet is sikertelen a csomagot visszaszállítja az Ügyfélszolgálatra. Vásárló köteles a terméket átvételkor megvizsgálni, illetve a szállítmány tartalmát tételesen ellenőrizni, és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény aláírásával nyugtázni. Ezt követően Eladó a Vásárló hibás teljesítésre vonatkozó reklamációját nem fogadja el. Ha a csomag tartalma a kézbesítéskor sérült, akkor a Vásárló köteles a futárral jegyzőkönyvben rögzíteni a hibás teljesítés tényét és a küldeményt visszaküldeni. A hiba jelzése, jegyzőkönyv felvétele a Vásárló kötelezettsége, ennek elmulasztása a Vásárló terhére esik. Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítmányt átveszi, illetve meghatalmazott útján gondoskodik annak átvételéről.

Elállási jog

Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól/eladótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: info@mymuseumartgallery.com, Piarista köz 1, Budapest, 1075 . Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Ha a Vásárló emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatott termék átvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik. A termék visszaküldésének díja a Vásárlót terheli. A MyMuseum Gallery a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a visszatérített terméket át nem veszi.

A Vásárló köteles MyMuseum Gallery számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm.rendelet 29 § (1) i) pont értelmében a fogyasztó digitális műalkotás vásárlása esetén nem jogosult élni elállási jogával, ha az átadást követően a termék csomagolását felbontotta.

Szavatosság/Jótállás

JÓTÁLLÁS:

Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.

A Vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Tájékoztatjuk, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság kapcsán meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szerzői Jogok:

A MyMuseum Gallery weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a MyMuseum Gallery előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

Adatvédelem

Török Tünde egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a

Az adatkezelő elérhetősége: 06205676045, info@mymuseumartgallery.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email)

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- A CÉGNÉV kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

- Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően X napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható:

Panaszkezelés, egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

A Vásárló a termékkel vagy a MyMuseum Gallery tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a MyMuseum Gallery jelen ÁSZF-ben megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő.

Amennyiben a MyMuseum Gallery és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a MyMuseum Gallery-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

- Bírósági eljárás kezdeményezése

A Békéltető Testület előtti eljárásra a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Vásárló belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az (1) és (2) bekezdés szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Egyéb rendelkezések:

A jelen ÁSZF-ben foglaltak - így a megrendelésre vonatkozó feltételek is -, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a MyMuseum Gallery Weboldalán a www.mymuseumartgallery. com-on keresztül történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

Ezen ÁSZF a magyar törvények hatálya alá tartozik. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelekzései alkalmazandóak.

MyMuseum Gallery jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

A Webshop Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webshopon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webshopot más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. szeptember 10.